Fenômeno kouyou em Kanagawa com Monte Fuji no Fundo (Foto: Japan Guide)

Fenômeno kouyou visto de noite em Kanagawa | Japan Guide

Fenômeno kouyou em Kanagawa com Monte Fuji no Fundo (Foto: Japan Guide)