Yuzuru Hanyu conquista bicampeonato olímpico na Coreia do Sul | Foto: Chang W. Lee / NYT

Yuzuru Hanyu conquista bicampeonato olímpico na Coreia do Sul | Foto: Chang W. Lee / NYT