Sashimi variado (Foto: Daishi Naruse)

Foto: Daishi Naruse

Sashimi variado (Foto: Daishi Naruse) Todos os direitos reservados. Size: 900x550 / Foto atualizada em 05/01/2016.

Sashimi variado (Foto: Daishi Naruse) Todos os direitos reservados.
Size: 900×550 / Foto atualizada em 05/01/2016.