Hyogoo Uratani, executivo-chefe da Hyozaemon | Reprodução /Shiho Fukada

Hyogoo Uratani, executivo-chefe da Hyozaemon | Reprodução /Shiho Fukada