Xiang Xiang com a mãe Shin Shin no zoo de Ueno | Foto: Reprodução / Asahi TV

Xiang Xiang com a mãe Shin Shin no zoo de Ueno | Foto: Reprodução / Asahi TV