Torta de morangos | Foto: Cinq de Noah.co.jp / In Time Tour