Turistas da China chegam ao aeroporto japonês de Narita | Foto: Kai Fujii

Foto: Kai Fujii