Yoshihide Suga no Parlamento | Foto: Rie Ishii

Foto: Rie Ishii