Shojo-obra-estilo-ukiyo-e-da-serie-Noh-Junikagetsu-Juni-gatsu-do-artista-Matsuno-Sofu-1956-Foto-Tokyo-Gallery-900×1100-compressed