Yusaku Maezawa | Foto: Shin Ishizuka / Edição Mundo-Nipo.com

Yusaku Maezawa | Foto: Shin Ishizuka / Edição MN