Tomohiro Ohno | Foto: Nikkan.jp

Tomohiro Ohno | Foto: Arquivo/Nikkan