Pessoas em Tóquio | Foto: Masahiro Ogawa/Mainichi

Foto: Masahiro Ogawa