Yoshihide-Suga-e-Shinzo-Abe-Foto-Getty-Images-2012