Atendente japonesa | Foto: Reprodução/Yuya Shino

©Yuya Shino